Kärleksbarn och utnötta skor
Kaffe cigg kaffe cigg kaffe cigg regn kaffe cigg kaffe cigg andas kaffe cigg kaffe cigg hemlängtan kaffe cigg kaffe cigg kaffe perfektion cigg kaffe kaffe cigg trivas kaffe cigg kaffe speedad kaffe cigg slasherfilm cigg cigg kaffe kaffe kaffe

I don't know what I have done, I'm turning myself into a demon.

New York, don't look anyone in the eye
Maplebees

Hej då

Och så bär det av till andra sidan världen då. Dit jag brukade dra med fingret på jordgloben när jag var mindre. Över lattituder, longituder, diverse breddgrader och klimatzoner. Från Sverige, över atlanten och till USA.

Du är mer än underbar
Duos tôt ou tard

Jag andas genom dig jag andas genom dig jag andas genom dig och det skrämmer mig för jag har aldrig haft så lite kontroll över mig själv förut

Jag kan inte tänka